e-Arşiv

 • Maliyet Tasarrufu
  Kağıt, fiziksel arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayabilirsiniz.

 • Sorgulama Kaynağı
  Gelen/giden fatura kaybını önleyerek, geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

 • E-mail Hizmeti
  e-Logo Özel Entegratörlüğü kullanmanız durumunda, e-Arşiv e-Mail hizmeti üzerinden iletilen faturalara otomatik olarak e-Mail yoluyla da ulaşabilirsiniz.
 • Kolay Entegrasyon
  Firmanızın süreçlerine ve mevcut yazılımlarına kolayca entegre olarak kullanıma alınabilir.

 • Postayla Gönderim İmkanı
  e-Arşiv ile e-Faturalarınızı dilerseniz posta ile gönderebilir, düz beyaz kâğıda çıktı alarak da kesebilirsiniz.

 • E-Arşiv SMS Hizmeti
  e-Logo Özel Entegratörlük sistemi üzerinden iletilen e-Arşiv faturalarınızı otomatik olarak SMS yoluyla iletilebillir ve mobil cihazlar üzerinden kolaylıkla
 • Hızlı Fatura Gönderimi
  Gelen/giden fatura kaybını önleyerek, geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.
 • Reklam Alanı
  e-Arşiv ile faturalarınıza reklam içeriği, kutlama mesajı gibi istediğiniz yazı ve görselleri ekleyebilirsiniz.

1.

Mali Mühür

Kamu Sertifiasyon Merkezi www.kamusm.gov.tr adresinden mali mühür ve zaman damgası başvurusu yapılır. Akıllı kart okuyuculu mali mühür temin edilir.

2.

Resmi Başvuru

Mali mühür temini sonrasında edefter.gov.tr adreslerinden başvuru formları doldurulur. Başvuru aşamasında özel entegrator yöntemi seçilir.

3.

Lisanslama

Logo Go 3, Tiger 3 veya Tiger 3 Enterprise lisansları ile Logo E-Defter lisansı temin edilir. Özel entegrator başvurusu ve kontör alımı bayi aracılığıyla gerçekleştirilir.

4.

Entegrator

Sözleşmeler ve lisans işlemleri tamamlandıktan sonra belirtilen tarihte e-defter beyanlarının otomatik verilmesi sağlanır.

E-Arşiv Hakkında Bilinmesi Gerekenler

e-Arşiv kullanım yöntemleri nedir?

e-Arşiv uygulamasını, kendi bilgi işlem sisteminiz veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirsiniz.

e-Arşiv uygulamasına başvuru yöntemleri nedir?

e-Arşiv uygulamasını Başkanlıktan e-Arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca başkanlığa başvuruda bulunmazlar. e-Arşiv Fatura hizmetini özel entegratör vasıtasıyla alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında özel entegratörün mali mühürünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.

e-Arşiv Fatura Belgesinin alıcılara teslimi nasıl gerçekleşir?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcılara; e-Fatura şeklinde gönderilir, e-Fatura şeklinde saklanır. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine; kağıt fatura şeklinde gönderilir, ikinci nüsha elektronik ortamda saklanır. Vergi mükellefi olmayan kişilere; müşterilerin talebi doğrultusunda elektronik yollardan iletilebilir, ikinci nüsha elektronik ortamda saklanır.

e-Arşiv uygulaması nasıl çalışır?

e-Arşiv Faturaları LogoConnect ürünü ile UBL-TR formatına çevrilerek, Özel Entegratöre iletilir. Özel Entegratöre iletilen e-Arşiv faturalarına ait e-Arşiv raporları belirlenen formatta oluşturularak Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilir. e-Arşiv Raporu hem LogoConnect ürünü üzerinden hem de Logo Özel Entegratörde hazırlanabilir. LogoConnect ürününde hazırlanan e-Arşiv Raporu, Özel Entegratöre iletilir. Özel Entegratör üzerinde bulunan e-Arşiv Rapor kaydından e-Arşiv fatura kaydına ulaşılabilir. e-Arşiv Hizmeti’nden yararlanabilmek için LogoConnect e-Arşiv ürün lisansına ve Özel Entegratör kontör paketine sahip olunması gerekmektedir. e-Arşiv faturaları firmaların talep etmesi durumunda Logo Özel Entegratör üzerinde saklanır. Saklanan elektronik faturalar tebliğe uygun şekilde görüntülenir.

e-Arşiv uygulaması ile e-Fatura Saklama Hizmeti arasındaki farklar nedir?

e-Fatura saklama hizmeti, e-Fatura kapsamında oluşturulan faturaların elektronik ortamda saklanmasını sağlayan hizmettir. e-Arşiv uygulaması, e-Fatura haricinde kesilen faturaların e-Arşiv Faturası şeklinde oluşturulmasını, 2. nüshalarının elektronik ortamda saklanmasını ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na, belirlenen standart formatta aylık olarak, raporlanmasını kapsamaktadır.

e-Fatura ile e-Arşiv arasındaki farklar nedir?

e-Fatura sisteminde, sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir ve bu kullanıcılardan e-Fatura alınabilir. e-Arşiv ise e- Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlamaktadır. e-Fatura’da, fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamazken; e-Arşiv’de ise fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir. E-Fatura’da UBL-TR formatı zorunlu iken e-Arşiv’de istenilen format kullanılabilir. E-Arşiv’de belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanırken; e-Fatura’da zaman damgası yoktur. E-Fatura’da alıcısına gönderilen her fatura önce GIB’e iletilirken, e-Arşiv’de GİB’e yalnızca ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir. E-Fatura’da GIB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır. E-Arşiv kullanıcıları ise Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanabilirler.