e-Defter

 • Güvenli Kayıt
  e-Kayıtların orjinal biçimi ile geleceğe taşınması ile kayıtlarınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz.


 • Güvenilir Çözüm
  Değişen mevzuata göre güncellenen ve GİB standartlarıyla uyumlu yapısıyla işlemlerinizi mevzuatla uyumlu ve güvenli bir şekilde yürütebilirsiniz.
 • Maliyet Avantajı
  İşgücü, zaman ve onay maliyetlerinde tasarruf sağladığınız gibi; baskı, kağıt ve kartuş gibi operasyonel maliyetlerde de avantaj sağlayabilirsiniz.
 • Denetimde Hız ve Kolaylık
  Denetim ve yönetim faaliyetleri ve uzaktan erişimde hız ve etkinlik ile istediğiniz zaman istediğiniz yerden denetim sağlayabilirsiniz.

 • Entegre Çözüm
  GİB standartlarına göre hazırlanan e-Defter ile firmanız ile diğer tüm kurumlar arasındaki bilgi alışverişi uyumlu bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

 • Standart Raporlar
  Uluslararası standartlardaki XBRL teknolojisi ile raporlama yapabilirsiniz.

1.

Mali Mühür

Kamu Sertifiasyon Merkezi www.kamusm.gov.tr adresinden mali mühür ve zaman damgası başvurusu yapılır. Akıllı kart okuyuculu mali mühür temin edilir.

2.

Resmi Başvuru

Mali mühür temini sonrasında edefter.gov.tr adreslerinden başvuru formları doldurulur. Başvuru aşamasında özel entegrator yöntemi seçilir.

3.

Lisanslama

Logo Go 3, Tiger 3 veya Tiger 3 Enterprise lisansları ile Logo E-Defter lisansı temin edilir. Özel entegrator başvurusu ve kontör alımı bayi aracılığıyla gerçekleştirilir.

4.

Entegrator

Sözleşmeler ve lisans işlemleri tamamlandıktan sonra belirtilen tarihte e-defter beyanlarının otomatik verilmesi sağlanır.

E-Defter Hakkında Bilinmesi Gerekenler

e-Defter uygulamasından kimler yararlanabilir?

Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.

Gerçek kişilerin, anonim ve limited şirketlerin e-Defter tutabilmesinin şartları nelerdir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza temin etmiş, e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan gerçek kişiler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır. e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip, mali mührünü temin etmiş, e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan anonim ve limited şirketler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-Defter tutma hakkına sahip olacaklardır.

Mali Mühür nedir?

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan mali mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir. E-fatura uygulaması için alınan mali mühür, e-defter uygulaması için de kullanılabilmektedir.

e-İmza ve Mali Mühür arasındaki fark nedir?

e-İmza kişiye verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. Mali mühür ise firmaya verilir, firma yetkilisi taahhüdü ile firma için oluşturulmuştur.

e-defter Beratı Nedir ?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun elektronik defterlere ilişkin bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır. Berat dosyasında, hazırlanan e-Defter dosyasının belli bilgileri ve referans olarak imza/mühür kısmı yer almaktadır.

e-Defterin ve e-Defter beratının saklanması ve ibrazı nasıl olmalıdır?

e-Defter ve e-Defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Defter ve beratının kağıda bastırılarak saklanması söz konusu değildir. Mali Mühür ile mühürlenmiş e-Defter dosyası mutlaka beratı ile birlikte muhafaza edilmeli, ibraz edilirken de elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilmelidir. e-Defter beratı oluşturulurken muhasebe kayıtları ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılmayacaktır.

Gelir İdaresi tarafından beratı onaylanmış defterde değişiklik nasıl yapılabilir?

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğin 7-a maddesinde yazan hükme göre durumunuzu değerlendirip dilekçe ile Başkanlığımıza başvurmanız gerekmektedir. Başkanlığımızca yapılacak değerlendirmede eğer uygun bulunursa gerekli işlem yapılıp tarafınıza bilgi verilir.