e-Fatura

 • Güvenli Veri İletişimi
  Kesintisiz fatura alışverişi ve sıfır veri kaybı ile güvenli ve tutarlı veri erişimi sağlarsınız.


 • E-mail Hizmeti
  e-Logo Özel Entegratörlüğü kullanmanız durumunda, e-Fatura e-Mail hizmeti üzerinden iletilen faturalara otomatik olarak e-Mail yoluyla da ulaşabilirsiniz.
 • Sınırsız Yetkilendirme
  e-Fatura sınırsız sayıda kullanıcının yetkilendirilmesine izin veren yapısıyla yönetim kolaylığı sağlıyor.
 • Maliyet Avantajı
  Kağıt fatura masrafınızdan kurtularak operasyonel maliyetlerinizi büyük ölçüde azaltabilirsiniz.

 • E-Fatura Mobil
  e-Logo Özel Entegratörlüğü yöntemini kullanmanız durumunda, e-Fatura bilgilerinize mobil ortamdan da ulaşabilirsiniz.

 • Platform Bağımsız
  E-fatura web arayüzüne tarayacı ve işletim sistemi farketmeksizin, istediğiniz noktadan erişim sağlayabilirsiniz.
 • Hızlı Verim Artışı
  Kullanıcı dostu arayüzü ve esnek fatura formatlarıyla kolay fatura oluşturabilir, faturalarınızla ilgili anlık bilgi alarak süreçlerinizde verim artışı sağlarsınız.
 • Yasal Uyumlu
  Değişen mevzuata göre güncellenen ve GİB standartlarıyla uyumlu yapısıyla işlemlerinizi yasalarla uyumlu bir şekilde yürütebilirsiniz.

1.

Mali Mühür

Kamu Sertifiasyon Merkezi www.kamusm.gov.tr adresinden mali mühür ve zaman damgası başvurusu yapılır. Akıllı kart okuyuculu mali mühür temin edilir.

2.

Resmi Başvuru

Mali mühür temini sonrasında edefter.gov.tr adreslerinden başvuru formları doldurulur. Başvuru aşamasında özel entegrator yöntemi seçilir.

3.

Lisanslama

Logo Go 3, Tiger 3 veya Tiger 3 Enterprise lisansları ile Logo E-Defter lisansı temin edilir. Özel entegrator başvurusu ve kontör alımı bayi aracılığıyla gerçekleştirilir.

4.

Entegrator

Sözleşmeler ve lisans işlemleri tamamlandıktan sonra belirtilen tarihte e-defter beyanlarının otomatik verilmesi sağlanır.

E-Fatura Hakkında Bilinmesi Gerekenler

E-Fatura Nedir ?

e-Fatura, önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaların, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır.

E-Fatura kullanım yöntemleri nedir?

e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti, Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu veya e-Fatura Portal Çözümü yöntemlerinden; işletme yapınıza en uygun olanı seçerek elektronik fatura kullanmaya başlatabilirsiniz.

Logo Özel Entegratörlük Hizmeti nedir?

Logo Özel Entegratörlük Hizmeti ile 7/24 aktif çalışan, hızlı ve güvenli bir sistemin yatırımını kullanıcı firma adına üstlenir. Böylelikle, elektronik fatura gönderme ve alma işlemleriniz teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış Özel Entegratör Hizmet sağlayıcısı e-Logo'nun bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi nedir?

e-Fatura Entegrasyon Çözümü ise belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamanız durumunda kendinize ait bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, GİB’in sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmenize olanak sağlar; böylelikle e-Faturaların alım ve iletim işlemlerinin otomasyona geçirilmesini kolaylaştırır.

E-Fatura Portal Çözümü nedir?

e-Fatura Portal Çözümü, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımı sağlanırken, GİB’in sunduğu e-Fatura portali üzerinden e-Faturalar manuel olarak alınıp gönderebilmenize olanak sağlar.

e-Fatura ile e-Arşiv arasındaki farklar nedir?

e-Fatura sisteminde, sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir ve bu kullanıcılardan e-Fatura alınabilir. e-Arşiv ise e- Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlamaktadır. e-Fatura’da, fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamazken; e-Arşiv’de ise fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir. E-Fatura’da UBL-TR formatı zorunlu iken e-Arşiv’de istenilen format kullanılabilir. E-Arşiv’de belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanırken; e-Fatura’da zaman damgası yoktur. E-Fatura’da alıcısına gönderilen her fatura önce GIB’e iletilirken, e-Arşiv’de GİB’e yalnızca ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir. E-Fatura’da GIB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır. E-Arşiv kullanıcıları ise Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanabilirler.